Kwaliteit

Kwaliteit staat bij mij altijd op de eerste plaats, ten behoeve van jouw gezondheid.

Ik ben aangesloten bij de RBCZ (koepelorganisatie voor de Complementaire zorg) en de hieraan gelieerde tuchtcommissie TCZ. Ook ben ik aangesloten bij de SCAG, geschillencommissie.

Daarnaast ben ik lid van de VIS (beroepsvereniging voor Iokai shiatsutherapeuten) en de EISA (European International Shiatsu Association). Deze organisaties houden toezicht op de kwaliteit van de scholing, nascholing en intervisie.

Dit maakt dat mijn praktijk voor iokai shiatsu officieel erkend wordt door zorgverzekeraars en de Belastingdienst. De praktijkvoering voldoet geheel aan de eisen die gesteld zijn in de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

Ik werk volgens deze algemene voorwaarden, dan weten we beiden waar we aan toe zijn. Bij minderjarige cliĆ«nten werk ik met een behandelovereenkomst.

Training en permanente educatie

Mijn opleiding volgde ik aan de Amsterdam School voor Iokai Shiatsu. Dit is een vierjarig opleiding die ik in 2008 heb afgerond. Een 2-jarige HBO-opleiding Westerse Medische Basiskennis maakt onderdeel uit van deze opleiding. Sinds 2008 werk ik fulltime shiatsutherapeut.

Ik ben een geregistreerd lid van de Associatie van Iokai Shiatsu-therapeuten (VIS) en de Europese Iokai Shiatsu Association (EISA). Ik ben ook ingeschreven bij Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en ben onderworpen aan de tuchtcommissie van Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Als formeel lid van VIS voldoe ik aan alle kwaliteitsrichtlijnen en -criteria met betrekking tot training en intervisie.

 

V.I.S.Logo rbczhoog SCAG logo
 Reg.nr. A2008186 Reg.nr. 508071R  Reg.nr. 10872