Wie ben ik?

Pascale b

Shiatsu biedt je een ontmoeting met jezelf

Voor mij belichaamt shiatsu ‘de kunst van het leven’. Het biedt een spiegel, de mogelijkheid een bewustwordingsproces van hoe je je leven vormgeeft in gang te zetten. Waarom voel je je zoals je je voelt, doe je wat je doet, kies je wat je kiest? Met shiatsu krijg je jezelf gespiegeld en tegelijkertijd biedt het de mogelijkheid tot verandering.

 

De keuze voor dit vak, deze levenswijze, kwam als vanzelf voort uit mijn behoefte aan bewegen, mijn behoefte aan stil zijn en de combinatie hiervan waarmee ik mijzelf heel. Dans, yoga en meditatie zijn mijn middelen om te ontspannen en om bij mijn kern te komen, waardoor ik steeds weer weet wie ik ben en wat ik wil. Ècht wil.

De beweging van de behandeling en de stilte waarin deze plaatsvindt geven mogelijk ook jou de handreiking die je nodig hebt om je weer één te voelen. 

Bekijk ook het filmpje Luisteren met je handen, waarin ik over mijn werk mocht vertellen voor de beroepsopleiding.

Training en permanente educatie

Ik volgde mijn opleiding aan de Amsterdam School of Iokai Shiatsu. Dit is een vierjarig onderwijsprogramma dat ik in 2008 heb afgerond. Een opleiding voor twee jaar hoger beroepsonderwijs (HBO) in Foundations of Western Medicine maakt deel uit van dit onderwijs. Ik ben full-time gaan werken als een Iokai Shiatsu-therapeut na mijn examens in 2008.

Ik ben een geregistreerd lid van de Associatie van Iokai Shiatsu-therapeuten (VIS) en de Europese Iokai Shiatsu Association (EISA). Ik ben ook ingeschreven bij Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en ben onderworpen aan de tuchtcommissie van Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Als formeel lid van VIS voldoe ik aan alle kwaliteitsrichtlijnen en -criteria met betrekking tot training en intervisie.